I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Oferta

Zakres świadczonych usług:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
- sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
- kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
- reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS -em
- sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne
i spółki osobowe,
- inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta